Aktiv i IAL – vi behöver dig!

Att åka på volontärläger utomlands är inte det enda sätt du kan vara volontär på. Även på hemmaplan utför IAL-medlemmar ideellt arbete som är själva grunden för IAL:s existens.

Vad kan jag göra?

… väldigt många olika saker!

Tillsammans ordnar vi läger i Sverige, seminarier (som t ex Lead Peace, en utbildning om non-violent communication och ledarskap), berättar för världen att IAL finns, sköter föreningens ekonomi

För att kunna göra det här behövs det folk som gör alla möjliga olika saker: lägerkoordinatörer, lägerledare, layoutare, web-ansvariga, bokförare, lokala volontärsamordnare, kontaktpersoner för långtidsvolontärer, matlagare, projektledare, folk som vill få besök à la couchsurfing av en volontär på väg till eller från något av våra evenemang…

En lista med aktuella uppdrag hittar du här: Aktuella uppdrag - Kanske något uppdrag passar dig? Eller har du en egen idé om ungefär eller exakt vad du skulle vilja göra? Maila i s f volontärsamordningsgruppen, sara.malmgren@ial.se!

Bor du på Gotland, i Göteborg, i Stockholm eller i Uppsala? I s f finns det en lokalgrupp nära dig! Är du nyfiken på den - hör av dig !

Alla aktiva är medlemmar i minst en arbetsgrupp som ger hjälp och stöd. Ekonomigruppen, info/PR-gruppen, lägergruppen, mötesgruppen, volontärsamordningsgruppen eller en projektgrupp för ett seminarium. Är du nyfiken på någon av arbetsgrupperna - hör av dig!

IAL är en liten förening så alla aktivas insatser betyder mycket och det finns stora möjligheter att påverka! IAL är ovanligt öppet för egna idéer, så kom med och bidra med dina! Vi försöker hela tiden hitta nya sätt vi gillar bättre att göra saker och ting på. Man behöver inte kunna ett uppdrag från början för att ta det - välj ett uppdrag som känns lockande!

Come join us!!!

VÄLKOMMEN In och Volontära på hemmaplan : )

sv/ial_i_sverige/aktiv_i_ial.txt · Senast uppdaterad: 2011-11-19 16:18 av sara